รู้จัก SSPC

About SSPC

SSPC เป็นผู้ผลิตชั้นนำ ที่มีประสิทธิภาพสูงของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน SSPC ได้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของ SSPC

SSPC มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายใต้การจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิผลด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างบริการให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

คุณภาพ

S&S เข้มงวดและจริงจังกับทุกขั้นตอนการผลิต มีมาตรฐานการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป้าหมายคือคุณภาพของผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

ตรงเวลา

เรารับประกันได้ว่าทุกงานจะเสร็จและนำส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาแน่นอน ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เร่งด่วนเพียงใดก็ตาม

ดูแลลูกค้า

เพราะเราใส่ใจและเข้าถึงลูกค้าทุกราย ทำให้เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มค่า

ความสามารถในการงานที่มีคุณค่า ในราคาที่แข่งขันได้ นั่นคือหัวใจของความสำเร็จ

ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร


แน่นอนว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ได้รับความยกย่อง การนับถือจากพนักงาน และคนในแวดวงธุรกิจ

 

ธุรกิจของเรามุ่งเน้นหนักในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างดี มีการค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับสินค้าของเรา เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเพื่อความก้าวหน้าให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ไม่หยุดนิ่ง จึงทำให้เราดำเนินธุรกิจได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน


สุนัน ชุมชาติ

กรรมการบริหาร

Gallery

เยี่ยมชมโรงงาน