การวิจัยและพัฒนา
(R&D The Research
and Development)

R&D The Research and Development

องค์กรของเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนงานออกแบบสินค้า และ ส่วนงานการผลิตสินค้า (PRODUCTION) หรือที่เรียกว่า R&D of Products

R&D
The Research and Development
(การวิจัยและพัฒนา)

องค์กรของเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนงานออกแบบสินค้า และ ส่วนงานการผลิตสินค้า (PRODUCTION) หรือที่เรียกว่า “ R&D of Products ” คือมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของตัวสินค้าของเราให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ จนทำให้เราเป็นผู้นำด้านตลาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ อีกด้วย โดยอาศัยหลักการคิดค้น ค้นหา อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอยู่เสมอ ซึ่งเราจะมีการจัดอบรมทุกครั้งเมื่อมีเทคโนโลยีในการออกแบบ และการผลิตใหม่ๆ หรือโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่มีการอัพเดต

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เราจึงจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการทำตัวอย่างชิ้นงานที่เหมือนจริงเพื่อส่งให้ลูกค้าดู ก่อนที่จะลงมีดำเนินการในส่วนต่างๆต่อไป และเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะช่วยย่นระยะเวลาให้เราได้เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี และซอฟแวร์มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Design Team

โดยในปัจจุบันองค์กรของเรามีทีมงานออกแบบที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานในส่วนที่ลูกค้าต้องการให้ทีมงานของเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ โดยที่ผ่านมาทีมงานของเราเดินทางไปดูการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ในหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี จีน ใต้หวัน อินโดนีเซีย บังคลาเทศ กัมพูชา ฮ่องกง อิตาลี่ และเยอรมณี

และเนื่องจากที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากมาย จึงทำให้เรามีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา จนถึงทุกวันนี้ร่วมเกือบ 20 ปี จึงขอรับรองความสามารถในการทำงานของตัวบุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ